Archiva pentru ‘Asociatia Parintilor’ Category

Informare asupra activității Comitetului de părinți de la Liceul Teoretic ,,George Moroianu”

Comitetele de părinți pe clasă au acționat împreună cu Consiliul de administrație al liceului, diriginții si învățătorii pentru stabilirea unui parteneriat puternic, urmărindu–se optimizarea și creșterea calității procesului instructiv–educativ, în conformitate cu cerințele etapei actuale stipulate în legile ţării, în primul rând Legea Educatiei Naționale si Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unitaților de Învățământ Preuniversitar. Mai mult »

Hotărâri ale Consiliului reprezentativ al părinților din data de 14.11.2013

1. Contribuție benevolă la fondul școlii : 40 lei / an Mai mult »

Informare asupra activitătii Comitetului de părinți de la Liceul Teoretic ,,George Moroianu”

În anul scolar 2012 – 2013, Comitetele de părinți pe clasă au acționat împreună cu Consiliul de administrație al liceului, diriginții si învățătorii pentru stabilirea unui parteneriat puternic, urmărindu –se optimizarea și creșterea calității procesului instructiv – educativ, în conformitate cu cerințele etapei actuale stipulate în legile tării, în primul rând Legea Educatiei Naționale si Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unitaților de Învățământ Preuniversitar. Mai mult »

Asociatia Parintilor

De la începutul anului 2010, Liceului Teoretic ,,George Moroianu” s-a aliniat la standardele celorlalte şcoli de prestigiu din România şi în privinţa implicării părinţilor în susţinerea procesului instructiv-educativ din şcoală. Prin eforturile domnului director Gheorghe Munteanu şi ale domnului Toth Csaba, a fost înfiinţată Asociaţia de Părinţi a Liceului Teoretic ,,George Moroianu” (Clasa Preuniversitară), prezidată de părintele menţionat anterior. Mai mult »

Sari la conținut