Regulament de Ordine Interioară

Regulamentul de ordine interioară al Liceului Teoretic „George Moroianu”, Săcele, cuprinde norme privind organizarea şi funcţionarea unităţii de învăţământ, în conformitate cu Legea învăţământului nr.84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular(ROFUIP), aprobat prin O.M. nr. 4925 / 08.09.2005, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu completări şi modificări prin LEGEA nr. 87/13.04.2006, cu modificările ulterioare, OMECI nr. 5132/10.09.2009 privind activităţile specifice funcţiei de diriginte.

Art.5. Regulamentul de ordine interioară cuprinde prevederi specifice condiţiilor concrete de desfăşurare a activităţii din şcoala noastră, în conformitate cu legislaţia în vigoare, căreia nu i se substituie

Art.7. Necunoaşterea prevederilor prezentului Regulament nu absolvă pe nimeni de consecinţele încălcării lui.

Art.17. Scoaterea elevilor de la ore se face numai cu acordul directorului, în situaţii bine fundamentate.

Art.18. Elevii eliminaţi de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile, vor desfăşura activităţi stabilite de director, la propunerea consiliului clasei, constând în ore de consiliere, prestarea de muncă în folosul şcolii, ajutor dat ONG-urilor şi instituţiilor de protecţie a copiilor partenere etc.

Art.46. Elevii au drepturile şi îndatoririle prevăzute de ROFUIP, art. 91-163, cu următoarele precizări:

  1. Pe teritoriul liceului, ca şi la anumite activităţi extraşcolare, elevii au obligaţia de a purta uniforma liceului.
  2. Sunt interzise: machiajele excesive, vopsirea părului în culori stridente, purtarea unor obiecte care conţin mesaje sataniste, erotice, antisociale, etc., purtarea unor bijuterii inadecvate instituţiei, aducerea de aparate de radio, casetofoane, jocuri electronice etc. În caz contrar, astfel de obiecte vor fi confiscate şi vor fi anunţaţi părinţii, elevului aplicându-i-se sancţiunile prevăzute de legislaţia în vigoare.
  3. Se interzice folosirea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs; în caz contrar, acestea vor fi confiscate, introduse într-o pungă, sigilate şi predate ulterior părinţilor.
  4. Elevii se prezintă la şcoală cu cel puţin cinci minute înainte de prima oră din orarul clasei.
  5. Accesul în şcoală al elevilor va fi permis doar cu 10 minute înaintea începerii orelor. Intrarea şi ieşirea se face ordonat (unul câte unul).
  6. Elevii navetişti pot citi la bibliotecă până la începerea cursurilor sau după terminarea cursurilor, până la plecarea microbuzului.
  7. Elevilor nu le este permis accesul cu autoturismul sau cu bicicleta în curtea liceului, nici venirea la şcoală cu role sau încălţăminte accesorizată cu roţi.
  8. Elevii pot rămâne în şcoală cel mult 10 minute după încheierea ultimei ore de curs (cu excepţia cazurilor în care se asigură supravegherea de către cadre didactice din şcoală).
  9. După ce s-a sunat de intrare, elevii sunt obligaţi să intre în clase şi să nu stea pe coridoare; elevii care nu se află în clasă la intrarea profesorului sunt consideraţi absenţi la ora respectivă; elevii întârziaţi pot intra în clasă cu permisiunea profesorului, menţionându-se în dreptul absenţei din catalog întârzierea ( nu motivarea absenţei).
  10. Absenţele elevilor care pleacă de la şcoală în timpul programului sunt considerate în mod automat nemotivate, dacă elevul înainte de plecare n-a obţinut acordul dirigintelui (în absenţa acestuia al unui director sau al profesorilor cu care are ore în ziua respectivă).
  11. În timpul pauzelor, elevii nu au voie să se deplaseze/gupeze pe strada Nicolae Pană, mai sus de poarta liceului, sau pe alte străzi din jurul liceului ; ei sunt obligaţi să respecte elevii de serviciu de la intrare şi hotărârile acestora.
  12. Circulaţia elevilor în şcoală se face folosind scara din dreapta, destinată elevilor. Scara din stânga este destinată circulaţiei profesorilor. Pe coridoare şi scari elevii vor merge pe partea dreaptă. Este interzis alergatul în incinta şcolii. Când se aşteaptă eliberarea unei clase, elevii vor sta lângă peretele opus intrării la clasă, pentru a permite ieşirea ordonată a celor din clasa respectivă.
  13. Accesul elevilor la secretariat este permis între orele 10.50-11.10 şi 13-15, conform programului afişat.
  14. Este strict interzis accesul elevilor în sala profesorală şi pe coridoarele ei aferente .
  15. Elevii şcolii sunt obligaţi să aibă asupra lor carnetul de elev si să prezinte carnetul la cererea cadrelor didactice.
  16. Elevii au obligaţia de a acorda semnele exterioare de respect (salutul, acordarea priorităţii de trecere etc.) profesorilor, personalului şcolii, elevilor mai mari.
  17. În timpul orelor, toţi elevii trebuie să urmeze instrucţiunile cadrului didactic, să aibă obiectele necesare, solicitate de cadrul didactic pentru fiecare oră: cărţi, caiete, creion, gumă etc. Este interzis consumul de alimente sau lichide în timpul orei, ca şi folosirea telefonului mobil.
  18. Elevii sunt obligaţi să păstreze curăţenia şcolii, începând cu locul din clasă, coridoare, grupuri sanitare, curtea şcolii etc.
  19. Produsele lactate şi de panificaţie oferite prin programul guvernamental vor fi ridicate din spaţiul special amenajat respectând programarea pe clase şi vor fi folosite cu maximă responsabilitate.Elevii claselor I-IV vor consuma produsele lapte/corn în prezenţa învăţătorului/cadrului didactic.

Art.47. Şcoala nu asigură securitatea telefoanelor mobile sau a altor obiecte personale ale elevilor, decât în cazul în care acestea au fost predate unor salariaţi ai liceului spre păstrare. Ca urmare, fiecare elev va avea grijă de lucrurile şi bunurile sale personale, nu va aduce la şcoală obiecte de valoare sau sume mari de bani.

Art. 100. Întregul personal al şcolii (inclusiv elevii) este obligat să folosească formule politicoase de adresare, elementare reguli de comportament civilizat, fiindu-i interzis cu desăvârşire utilizarea unui vocabular injurios, cu violenţe verbale, un comportament violent. Este interzisă prezentarea la serviciu (cursuri) după consumarea băuturilor alcoolice.

descarca varianta completa a regulamentului

Director
Munteanu Gheorghe