Liceul Teoretic „George Moroianu” cu sediul în localitatea Sacele , B-dul George Moroianu, nr.110, județul Brasov organizează concurs pentru ocuparea următorului post vacant aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată de H.G. nr. 1027/2014.
Denumirea postului: muncitor ( post vacant)
Condiţii specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor: medii
-vechime în specialitate, studii economice necesare ocupării postului: 3 ani
Denumirea postului: îngrijitor ( post vacant) – 0,5 normă
Condiţii specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor: medii
-aviz medical/ apt domeniu învățământ
-vechime în muncă minim 2 ani
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului: 27.09.2021 la Liceul Teoretic „George Moroianu” Sacele
Proba scrisă: data 27.09.2021, ora 10, la sediul institutiei.
Proba practică: data 27.09.2021, ora 11 la sediul institutiei.
Proba interviu: data 27.09.2021, ora 12, la sediul institutiei.
Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afisare, la sediul institutiei.
Date de contact: tel: 0268273580