Anunț privind achiziția de produse și servicii
Nr.673/08.05.2024
În vederea achiziționării de produse și servicii în cadrul proiectului DOTAREA CU LABORATOARE INTELIGENTE A LICEULUI TEORETIC ”GEORGE MOROIANU” SĂCELE, entitatea LICEUL TEORETIC GEORGE MOROIANU SACELE, în calitate de autoritate contractantă, va informam ca puteti transmite o oferta pentru unul sau mai multe loturi, în conformitate cu documentația publicată pe site-ul instituției noastre georgemoroianu.ro
Așteptăm oferta dumneavoastră, până la data de 28.05.2024, ora 15:00. Aceasta trebuie întocmită în conformitate cu cerințele din caietul de sarcini și documentația de atribuire.
Precizări pentru operatorii economici interesați să depună ofertă:
• Ofertele vor fi transmise exclusiv prin e-mail la adresa licmoroianu@yahoo.co.uk în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la publicarea prezentei documentații
• Oferta trebuie întocmită, în conformitate cu cerințele din caietul de sarcini și documentația de atribuire
• Prețul ofertat trebuie să fie exprimat în LEI, fără TVA
• Termenul de valabilitate al ofertei – minim 60 zile de la data limită de depunere a ofertei
• Valoarea ofertei nu trebuie să depășească valoarea estimată a achiziției
Pentru informații suplimentare vă rugăm să vă adresați în scris autorității contractante la adresa de email licmoroianu@yahoo.co.uk persoană de contact Potîrniche Cristina.

Fisiere atasate:

  1. Document suport – Model contract_
  2. 01 SL – Caiet de sarcini_semnat
  3. 04 Anunt Site._08.05.2024 semnat
  4. 01 SL – Caiet de sarcini_
  5. Documente furnizori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Reprezentant Legal,
    Tănase I. Ionuț