Informare asupra activității Comitetului de părinți de la Liceul Teoretic ,,George Moroianu”

By |2016-03-18T09:05:25+02:00martie 18th, 2016|Categories: Anunturi, Asociatia Parintilor|

Comitetele de părinți pe clasă au acționat împreună cu Consiliul de administrație al liceului, diriginții si învățătorii pentru stabilirea unui parteneriat puternic, urmărindu–se optimizarea și creșterea calității procesului instructiv–educativ, în conformitate cu cerințele etapei actuale stipulate în legile ţării, în primul rând Legea Educatiei Naționale si Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unitaților

Informare asupra activitătii Comitetului de părinți de la Liceul Teoretic ,,George Moroianu”

By |2013-11-19T22:59:01+02:00noiembrie 19th, 2013|Categories: Asociatia Parintilor|

În anul scolar 2012 – 2013, Comitetele de părinți pe clasă au acționat împreună cu Consiliul de administrație al liceului, diriginții si învățătorii pentru stabilirea unui parteneriat puternic, urmărindu –se optimizarea și creșterea calității procesului instructiv – educativ, în conformitate cu cerințele etapei actuale stipulate în legile tării, în primul rând Legea

Asociatia Parintilor

By |2013-11-19T23:02:01+02:00noiembrie 19th, 2013|Categories: Asociatia Parintilor|

De la începutul anului 2010, Liceului Teoretic ,,George Moroianu” s-a aliniat la standardele celorlalte şcoli de prestigiu din România şi în privinţa implicării părinţilor în susţinerea procesului instructiv-educativ din şcoală. Prin eforturile domnului director Gheorghe Munteanu şi ale domnului Toth Csaba, a fost înfiinţată Asociaţia de Părinţi a Liceului Teoretic ,,George Moroianu” (Clasa Preuniversitară), prezidată

Go to Top