Numele actual al municipiului Săcele, provine de la cuvântul „sătucele”, desemnând o veche unitate administrativ-teritorială ce îngloba cele şapte sate, patru dintre ele vor forma ulterior „Orașul Săcele” acestea fiind: Baciu, Turcheş, Cernatu, Satulung. Atestarea documentară a localităţii se situează la nivelul anului 1366, zece ani mai târziu este arondată domeniului Branului, apoi ținutului Făgăraşului, din 1869.

Odată cu dezvoltarea comunității, apar primele lăcașe de învățământ.

Aşezată în Satulungul „de jos”, şcoala noastră funcţionează din anul 1873 ca şcoală primară cu clasele I-VI.

În 1920 devine „Şcoală primară de stat”. Ulterior, în 1948 este atestată ca „Şcoală elementară”, iar din 1955 devine „Şcoală medie mixtă”, ca liceu de cultură generală cu clase I-XI. Ambele secții, în limbile română şi maghiară au o vechime considerabilă, care vor face din liceul nostru prima unitate şcolară de prestigiu din zona Săcelelor (inclusiv Întorsura şi Vama-Buzăului).

În anul 1969, școala beneficiază de o nouă clădire, cu trei niveluri, modernizată anual, până în prezent.

Deceniul 1965-1975 poate fi considerat „deceniul de aur” al liceului săcelean, având în vedere rezultatele obţinute de elevii săi la concursurile şcolare ale vremii, dar mai ales cariera lor viitoare. Aici au învăţat: Nicolae Frigioiu – a

zi

cercetător principal la Institutul de Teorie a Filosofiei din cadrul Academiei Române, Mircea Rusu – actor de marcă al Teatrului Naţional „I.L.Caragiale” din Bucureşti, reputaţi medici, farmacişti, economişti, ingineri,  profesori universitari braşoveni. În perioada menţionată, şcoala a avut profesori de înaltă ţinută intelectuală şi academică: Atanasie Papacostea, Marin Burghelea, Rareş Marinescu, etc.

În anul 1990, liceul primeşte numele ilustrului intelectual şi diplomat săcelean George Moroianu, Rector al Academiei de Înalte Studii Comerciale şi Industriale din Cluj.

Pentru a conserva tradiția școlii, data de 23 Aprilie marchează „Zilele liceului” în fiecare an, eveniment important și din punct de vedere religios (Sărbătoarea Marelui Mucenic Gheorghe) la care comunitatea săceleană participă în mod activ.

Liceul a încercat perpetuarea tradiţiei şi realizarea legăturii spirituale cu înaintaşii, sărbătorind în anul 1995 împlinirea a 40 de ani de existenţă a liceului teoretic şi comemorând, cu aceeaşi ocazie, 50 de ani de la trecerea la cele veşnice a lui George Moroianu, Această comemorare are are loc în fiecare an la data de 6 februarie, la bustul intelectualului şi diplomatului săcelean George Moroianu.

O altă tradiție a școlii noastre este balul liceului, organizat la începutul fiecărui an, la care sunt invitați să participe foști profesori, foști absolvenți, actuale cadre didactice și prieteni ai liceului din cadrul comunității.

Acțiunea caritabilă „Dăruiește și vei fi fericit!” se desfășoară an de an, la sfârșitul lunii decembrie, cu implicarea elevilor, părințiilor și a cadrelor didactice, fapt ce marchează un alt eveniment desfășurat permanent în instituția noastră.

Actualmente anul 2022

Structura actuală a şcolii este concepută pe patru niveluri de învăţământ:  preșcolar, primar, gimnazial şi liceal, numărul total de elevi fiind de 1178.

Învăţământul preșcolar, primar şi gimnazial se desfăşoară în limbile de predare română şi maghiară. Învățământul preșcolar cuprinde 7 grupe, totalizând un număr de 110 preșcolari. Învăţământul primar cuprinde 20 clase, din care 15 cu predare în limba română şi 5 cu predare în limba maghiară, totalizând 441 de elevi.

Învăţământul gimnazial cuprinde 13 clase, din care 9 cu predare în limba română şi 4 cu predare în limba maghiară, totalizând 388 de elevi.

Învăţământul liceal cuprinde 8 clase cu predare în limba română, însumând 239 de elevi. Clasele sunt dispuse pe două secţii, uman – cu profilul filologie şi real – cu profilul știinţe ale naturii.

În unitate îşi desfăşoară activitatea 87 de cadre didactice, din care 71 de titulari, administrator financiar/contabil, secretar şef, secretar, bibliotecar, administrator patrimoniu, administrator de reţea, 8 femei de serviciu, 3 muncitori de întreţinere și 2 șoferi.

Spaţiul şcolar actual se compune din nouă corpuri şi oferă posibilitatea desfăşurării procesului instructiv – educativ într-un singur  schimb, starea clădirilor fiind foarte bună. Începând cu anul şcolar 2010 -2011 şcoala beneficiază de o sala de sport nouă şi modernă.