Graficul desfasurarii actiunilor de completare a optiunilor pentru absolventii  clasei a VIII –a – 2011

 

Nr. crt Clasa Participantii Data Comisia de admitere
1 VIII a A cu elevii /parintii 29.06.2011 prof. Mihalachi Marina -director
2 VIII a  B cu elevii /parintii 30.06.2011 prof. Flutur Daniela -director
3 VIII a  C cu elevii /parintii 01.07.2011 prof. Kerekes Gabriela -director adj
4 VIII a A,B,C cu elevii /parintii 02.07.2011 dirigintii, directorul , secretara

 

Director
Profesor Munteanu Gheorghe