In vederea bunei desfășurări a administrării Evaluărilor Naționale de la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a 2023 la nivelul unităților de învățământ, se aprobă și se transmite către Inspectoratele Școlare Județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București

⇓ Manual de administrare a Evaluărilor Naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a in anul școlar 2022-2023 ⇓