Concursul pentru sănătate si prim ajutor ,,Sanitarii pricepuţi” este organizat de Societatea Naţională de Cruce Roşie din România, împreună cu Ministerul Educaţiei Cercetării si Ministerul Sănătăţii Publice şi Ministerul Administraţiei Internelor.,,Sanitarii Pricepuţi” este singurul concurs pentru sănătate şi prim ajutor care se desfăşoară în şcolile din România, cu  o traditie de 47 de ani.

SCOPUL

Concursul se adresează copiilor şi tinerilor şi vizează atingerea următoarelor obiective:
–    însuşirea cunostinţelor de bază şi a deprinderilor practice pentru acordarea corectă a primului ajutor şi a celor de prevenire a accidentelor
–    păstrarea şi îmbunătăţirea sănătăţii fizice şi morale
–    promovarea ocrotirii mediului înconjurător
–    dezvoltarea sentimentului solidarităţii umane faţă de cei aflaţi în suferinţă şi respectului faţă de persoanele în vârstă

DESFASURAREA

La concurs au participat elevii din învăţământul gimnazial. Concursul  s –a desfăşurat la nivel de localitate în luna aprilie 2011. Etapa pe judeţ s –a desfăşurat în data de 11 iunie 2011, etapă la care au participat  5 elevi din cadrul Liceului Teoretic ,,George Moroianu”, pregătiţi de doamna profesoară Maria Samson si de doamna asistentă Roxana  Bălăcuţă.
Rezultatele au fost excelente.
La acest concurs elevii au obţinut un binemeritat loc II.
        Felicitări participanţilor!

                                      Profesor Sîrbu Marcela