image001Numele actual al localității, Săcele, provine de la cuvântul „sătucel”, desemnând o veche unitate administrativ-politică ce îngloba cele şapte sate care vor forma ulterior „Săcelele”: Baciu, Turcheş, Cernatu, Satulung, Tărlungeni, Purcăreni şi Zizin. Atestarea documentară a localităţii se situează la nivelul anului 1366, zece ani mai târziu este arondată domeniului Branului, apoi ţinutului Făgăraşului, din 1869.
Aşezată în Satu-lungul „de jos”, şcoala noastră funcţionează din anul 1873 ca şcoală primară cu clasele I-VI. În 1920 i se schimbă denumirea şi statutul, devenind „Şcoală primară de stat”.

Reforma învăţământului din 1948 transformă unitatea de învăţământ în „Şcoală elementară”, cu două secţii, română şi maghiară. Din anul 1955 devine „Şcoală medie mixtă”, ca liceu de cultură generală cu clase I-XI, cu secţie română şi maghiară, prima unitate şcolară de prestigiu din zona Săcelelor (inclusiv Întorsura şi Vama-Buzăului).

image002
În anul 1969, unitatea se mută într-o nouă clădire, modernă, în care funcţionează şi astăzi. Construcţia are trei niveluri şi toate utilităţile necesare.

Deceniul 1965-1975 poate fi considerat „deceniul de aur” al liceului săcelean, având în vedere rezultatele obţinute de elevii săi la concursurile şcolare ale vremii dar mai ales cariera lor viitoare. Aici au învăţat: Nicolae Frigioiu – azi cercetător principal la Institutul de Teorie a Filosofiei din cadrul Academiei Române, Mircea Rusu – actor de marcă al Teatrului Naţional „I.L.Caragiale” din Bucureşti, reputaţi medici, farmacişti, economişti, ingineri,  profesori universitari braşoveni. În perioada menţionată, şcoala a avut profesori de înaltă ţinută intelectuală şi academică: Atanasie Papacostea, Marin Burghelea, Rareş Marinescu, etc. Din păcate, aceste rezultate nu se mai regăsesc astăzi.image003

În anul 1990, liceul primeşte numele ilustrului om de carte şi diplomat săcelean George Moroianu, Rector al Academiei de Înalte Studii Comerciale şi Industriale din Cluj.image004

Liceul a încercat perpetuarea tradiţiei şi realizarea legăturii spirituale cu înaintaşii, sărbătorind în anul 1995 împlinirea a 40 de ani de existenţă a liceului teoretic şi comemorând, cu aceeaşi ocazie, 50 de ani de la trecerea la cele veşnice a lui George Moroianu, mentorul său.image005

S-a încercat crearea unei tradiţii din sărbătorirea la 23 Aprilie a „Zilelor liceului”, prilejuită de praznicul Marelui Mucenic Gheorghe, patronul liceului. Acţiunea s-a întrerupt însă o perioada și este reînviată in zilele noastre.image006

Actualmente anul 2010

Structura actuală a şcolii este concepută pe trei niveluri de învăţământ: primar, gimnazial şi liceal, numărul total de elevi fiind de 661.
Învăţământul primar şi gimnazial se desfăşoară în limbile de predare română şi maghiară. Învăţământul primar cuprinde 12 clase, din care 8 cu predare în limba română şi 4 cu predare în limba maghiară, totalizând 255 de elevi. Învăţământul gimnazial cuprinde 12 clase, din care 4 cu predare în limba română şi 4 cu predare în limba maghiară, totalizând 221 de elevi.
Învăţământul liceal cuprinde 8 clase cu predare în limba română, însumând 185 de elevi. Clasele sunt dispuse pe două secţii, uman – cu profilurile filologie şi real – cu profilul știinţe ale naturii.
În unitate îşi desfăşoară activitatea 55 de cadre didactice, din care 38 de titulari, contabil, secretar, laborant, administrator de reţea, bibliotecar, 6 femei de serviciu şi 3 muncitori de întreţinere.
Spaţiul şcolar actual se compune din patru corpuri şi oferă posibilitatea desfăşurării procesului instructiv –educativ într-un singur  schimb, starea clădirilor fiind foarte bună. Începând cu anul şcolar 2010 -2011 şcoala va beneficia de o sala de sport nouă şi moderna .