Art.48. Elevii au obligaţia să execute serviciul pe clasă conform planificării care este făcută de diriginte şi afişată în clasă.

Art.49. Stabilirea modului de efectuare a serviciului (nr. de elevi, ordinea, perioada) este la latitudinea dirigintelui, în funcţie de specificul grupului.

Art.50. Fac excepţie de la serviciul pe clasă elevii care au diferite probleme medicale şi nu pot să se achite de anumite atribuţii.

Art.51. Elevii de serviciu pe clasă au următoarele atribuţii:

(1) Se prezintă la cursuri cu 10 minute înainte de începerea acestora şi părăsesc ultimii sala de clasă.

(2) În cazul în care clasa învaţă după-amiază, elevul de serviciu pe clasă va prelua clasa de la tura de dimineaţă, pentru a fi identificate eventualele stricăciuni sau lipsuri.

(3) Se va ocupa de curăţenie pe parcursul întregului program:

  • aerisirea clasei;
  • curăţenia în clasă şi avertizarea elevilor la care nu este curăţenie la / în bancă;
  • gestionarea produselor primite prin programul guvernamental „Lapte – corn” (pentru elevii din clasele I-VIII) – aducerea în clasă, distribuirea, supravegherea consumului lor;
  • ştergerea tablei, asigurarea necesarului de cretă.

(4) Răspunde la solicitarea cadrelor didactice cu privire la materialele didactice din ziua respectivă, în caz că nu există un responsabil cu acest lucru.

(5) Se ocupă de legătura cu dirigintele;  legătura cu directorul şi cu secretariatul se va realiza prin intermediul elevului de serviciu pe şcoală.

(6) Comunică dirigintelui elevii care nu respectă regulile de menţinere a curăţeniei sau a disciplinei în ziua respectivă.

(7) Avertizează elevii asupra purtării uniformei şi comunică dirigintelui elevii care nu respectă acest lucru.

(8) Comunică, la cererea cadrelor didactice, elevii absenţi din ziua / ora respectivă, după ce s-au informat corect în prealabil.

(9) Răspunde de udatul florilor la sfârşitul programului, în cazul în care clasa este amenajată în acest sens şi nu există deja un responsabil cu acest lucru.

(10)  Răspunde de gestiunea clasei, comunică dirigintelui ( în lipsa acestuia elevului de serviciu pe şcoală) lipsa sau deteriorarea unor obiecte din clasă.

(11) În timpul activităţilor care se desfăşoară în cabinete, laboratoare, sala de sport, încuie sala şi avertizează elevii că bunurile de valoare nu se lasă în clasă.

(12) Coordonează deplasarea clasei spre sala de sport.

(13) În cazul unor situaţii deosebite din perioada pauzelor (stare de rău, conflicte, accesul unor persoane străine) va anunţa, după caz, dirigintele, elevul de serviciu pe şcoală, profesorul de serviciu, directorul de serviciu (în această ordine).

Art.52. Atribuţiile elevului de serviciu pe clasă vor fi afişate în fiecare clasă.

Art.53. Elevii care se achită în mod exemplar pot fi evidenţiaţi / recompensaţi de diriginte sau de consiliul consultativ al părinţilor.

Art.54. Neachitarea corectă de sarcini atrage după sine sancţionarea elevului, conform ROFUIP, în funcţie de hotărârea dirigintelui / a consiliului clasei.