Dotările trebuie să satisfacă următoarele cerinţe de bază:

 • amenajarea generală a sălilor pentru învăţământul de specialitate, a bibliotecilor, a centrului de informare, a direcţiei, a atelierelor, a sălii de mese şi a bucătăriei, a sălii polifuncţionale şi a vestiarelor trebuie să corespundă cerinţelor precizate în tema de proiectare;
 • mobilarea spaţiului în care se desfaşoară procesul de învăţământ se va face cu mese de 1 sau 2 persoane cu scaunele aferente;
 • dimensiunile şi caracteristicile acestui mobilier trebuie să corespundă categoriei de vârstă a utilizatorilor şi cerinţelor ergonomice.
 • mobilierul şi celelalte dotări existente (excepţie fac cele fixate în pardoseală) trebuie să fie uşor de manevrat ca să permită reaşezarea rapidă în vederea asigurării unor spaţii flexibile;
 • să fie rezistente la uzură şi să corespundă cerinţelor de exploatare;
 • să fie uşor de întreţinut cu respectarea condiţiilor de igienă impuse;
 • să asigure utilizarea fără pericol de accidentări;
 • culoarea şi gradul de finisare să corespundă scopurilor specifice procesului educaţional;
 • finisajele vor fi alese astfel încât să permită curăţarea rapidă şi ieftină a suprafeţelor.

 

CULTIVAREA MEDIULUI AMBIANT

 Spaţiile interioare şi exterioare trebuie îmbogăţite în vederea educării gustului artistic cu:

 • obiecte de artă,
 • lucrări artistice create de elevi şi profesori,
 • flori.

Cultivarea mediului ambiant este o componentă organică clară a sistemului informaţional cu ajutorul căreia copilul sau adultul pot găsi jaloane, ghidaje (culoare, cifră, literă, ideogramă) necesare desfăşurării optime a activităţii educaţionale.