Personal 2018-2019

 

 

Tematica sedintelor C.A si C.P

 

 

                               

Decizia nr. 59 din 10.09.2018

privind constituirea consiliului de administratie

 

 

În baza prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere

 • Ordinul nr.4619/22.09.2016 pentru aprobarea Metodologiei –cadru de organizare și functionare a consiliului de administratiedin unitășile de învățământ preuniversitar.
 • Regulamentul cadru de organizare si functionare a unităților de învățământ preuniversitar aprobat prin OMENCS nr.5079/31.08.2016, Titlul I, cap.I,art.18 și 19.
 • propunerea Consiliului profesoral întrunit în sedință în ziua de 7.09.2018 și consemnată în registrul de procese –verbale al acestuia.

 

 

Se nominalizează cei  9 membri ai consiliului de administratie:

 • Munteanu Gheorghe – director
 • Gabor Kinga  – director adjunct
 • Codrea Mihaela Carmen – profesor , consilier educativ
 • Oancea Liliana – profesor pentru învățămîntul primar
 • Maftei Nadia – reprezentant al părinților
 • Pantilimon Camelia – reprezentantul primarului
 • Copot George – reprezentant al Consiliului Local
 • Voicescu Nicoleta Teonia– reprezentant al  Consiliului local
 • Niță Mara – reprezentantul elevilor