Disciplinele opționale reprezintă o formă de materializare a curriculumului la decizia școlii numită curriculum elaborat în școală.

Opționalele sunt discipline, cursuri pe care școala, le propune spre studiu elevilor în urma identificării intereselor acestora.

Opționalul o disciplina școlară nouă, care presupune elaborarea în școală unei programe noi, diferite de cele existente în programele de trunchi comun.

Acesta se realizează de către cadrele didactice cu un an şcolar înainte de a fi realizat la clasă deoarece parcurge mai multe etape înainte de a fi aprobat.

Propunerea şi elaborarea Opţionalului ţine cont de următorii factori: resursele umane şi materiale ale şcolii, dorinţele părinţilor şi ale copiilor, afinitatea cadrelor didactice şi a elevilor către o anumită disciplină, specificul localităţii, etc.

Pentru a se putea desfăşura în următorul an şcolar, Opţionalul realizat urmează următoarele etape:

–         se prezintă în cadrul şedinţei cu părinţii elevilor clasei care doreşte a desfăşura respectivul Opţional;

–         se prezintă Consiliului de Administraţie al şcolii în luna februarie pentru aprobare;

–         după ce a primit aceste aprobări, Opţionalul se depune la I.S.J. până în luna iunie a anului şcolar precedent celui propus a se desfăşura acest opţional;