Proiectul reprezintă o serie de activităţi organizate, desfăşurate în vederea atingerii unor obiective predefinite, care necesită resurse si efort şi care reprezintă o intreprindere unică, pe baza unui buget şi a unui program bine stabilit. Munca depusă în cadrul unui proiect nu este permanenta, proiectul încetându- şi existenta după ce a fost realizat.

Succesul unui proiect poate fi măsurat prin cât s-a apropiat acesta de atingerea țelurilor sau a obiectivelor cu respectarea parametrilor referitori la buget şi termene. Altfel spus, cu cat s-a încadrat mai bine in limita resurselor disponibile (buget, resurse umane/material si timp).