ORGANIZAREA STRUCTURALĂ

  • reprezintă procesul de proiectare a structurii organizatorice pentru o întreprindere
  • cuprinde ansamblul posturilor şi compartimentelor
  • modul în care sunt constituite şi grupate
  • precum şi legăturile ce se stabilesc între ele în scopul realizării obiectivelor întreprinderii
  • are la bază rezultatele organizării procesuale: funcţiunile, activităţile, atribuţiile şi sarcinile, pe care le încadrează în structuri organizatorice adecvate fiecărei întreprinderi în parte

 

Structura organizatorica

  • q  ansamblul persoanelor, al subdiviziunilor organizatorice
  • q  şi al relaţiilor dintre acestea
  • q  astfel constituite încât să asigure premisele organizatorice adecvate realizării obiectivelor prestabilite.
  • q  poate fi considerata drept scheletul întreprinderii sau „anatomia întreprinderii”