Părintele/ tutorele legal instituit/ reprezentantul legal depune, în momentul completării cererii – tip de înscriere la unitatea de învățământ, sau, după caz, în momentul validării acesteia:

  1. o fotocopie a actului de identitate propriu
  2. o fotocopie a certificatului de naștere al copilului

Copiile sunt certificate conform cu originalul de către secretariatul unității de învățământ, pe baza documentelor originale.

  • În cazul în care cererea-tip de înscriere este completată pentru un copil care împlinește vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2019 inclusiv, alături de documentele menționate la alin. 1) și 2) părintele/ tutorele legal instituit/ reprezentantul legal depune și o copie a documentului prin care CJRAE/CMBRAE comunică rezultatul pozitiv al evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului.
  • În cazul în care solicită înscrierea la altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, pe lângă documentele menționate la alin. 1) și 2)  și, după caz, la alin. 3), părinții tutorii legal instituiți/ reprezentanții legali depun și documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare stabilite.
  • În cazul în care solicită înscrierea la altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, părintele/ tutorele legal instituit/ reprezentantul legal menționează, prin bifarea acestei opțiuni în cererea-tip de înscriere, dacă este de acord cu înscrierea copilului la școala de circumscripție, în situația în care acesta nu este admis la școala solicitată, din lipsă de locuri libere.