Prof. Tatiana Benga

Prof. Gabriela Ivan

Prof. Gabriela Goicea

Elevii proveniţi din centrele de plasament:  CTF (Căsuţe de tip familial) „CHIP”, „DALE” şi  „NOI ORIZONTURI”, care frecventează cursurile şcolii noastre, au beneficiat de ajutorul unui grup de voluntari (tot elevi ai şcolii), coordonat de psihologul şcolii – în baza unui Acord de parteneriat încheiat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov, cu care desfăşoară activităţi diverse (inclusiv efectuarea temelor pentru acasă), în vederea unei mai bune integrări şcolare şi sociale, evitării riscului de eşec şi abandon şcolar.

Un alt grup de voluntari au desfăşurat activităţi în sprijinul copiilor cu dizabilităţi, şcolarizaţi la Centrul pentru Educaţie Incluzivă Brădet şi în sprijinul copiilor defavorizaţi (în mare majoritate rromi), în parteneriat cu fundaţia “Ziurel” şi LIBRA Foundation din Marea Britanie – activitățile se derulează de mai mulți ani, deoarece rezultatele obținute prin intermediul acestui parteneriat sunt foarte bune pentru toți beneficiarii. Parteneriatul în desfăşurare cu LIBRA Foundation UK are ca beneficiari elevii cu cerinţe speciale, elevii de etnie rromă, elevii provenind din centrele de plasament şi din plasament familial. Voluntari din Marea Britanie şi din şcoala noastră (profesori şi elevi) asigură an de an buna desfăşurare a activităţilor din cadrul acestui proiect.

– Proiectul „E OK să fii diferit”, în parteneriat cu Asociaţia “Ateliere fără frontiere” a avut ca beneficiari elevii cu cerinţe educative speciale, elevii provenind din familii monoparentale sau aflate în situaţii sociale dificile, elevii  etnie rromă, precum şi părinţii acestora. În urma aplicării cu acest proiect la asociația mai sus menționată, școala noastră a câștigat 6 pack-uri informatice complete pentru o sală de clasă.

– Printr-un parteneriat educaţional cu „Fundaţia pentru Asistenţă Socială şi Tineret FAST”, „Împreună pentru educaţie”, s-a urmărit integrarea cu succes a  elevilor în cadrul comunităţii, mai ales a rromilor şi a celor defavorizaţi şi a celor aflaţi în situaţii de risc. Elevii selectaţi au desfăşurat activităţi la Centrul de zi, sub coordonarea profesorilor care activează ca voluntari. În felul acesta, elevii au dezvoltat relaţii frumoase de prietenie, le-au fost cultivate valori ale spiritualităţii umane, și-au însușit norme de comportament corecte, și-au dezvoltat imaginaţia şi creativitatea, şi-au format gustul estetic, şi-au dezvoltat abilităţi practice şi intelectuale. Profesorii voluntari au avut şansa de a cunoaşte mai bine elevii, de a practica metode şi tehnici noi de lucru, de a se dezvolta profesional. S-a întărit şi cooperarea şcoală-comunitate-familie.

– Şcoala a desfăşurat activităţi în colaborare cu Centrul de zi „Împreună”, încurajând colaborarea şi într-ajutorarea între elevi.

– Urmărind educarea elevilor în spiritul egalităţii de şanse, a excuderii discriminării şi violenţei de orice fel, a creşterii siguranţei vieţii, profesorii propun activităţi extracurriculare diverse: concerte în sprijinul copiilor cu autism (în colaborare cu Asociaţia „Copiii de cristal”), proiectul „Copilărie în siguranţă” (în colaborare cu Inspectoratul de Poliţie Judeţean Braşov), voluntariat în colaborare cu Asociaţia ACASA pentru copii  şi „Salvaţi copiii” pentru proiectul „Sigur.info” etc.

– Parteneriat cu Parohia Ortodoxă ”Sfinții Mihail și Gavril” din Săcele, Școala Gimnazială Nr. 5 Săcele și Primăria Municipiului Săcele pentru cunoasterea, pastrarea si valorificarea traditiilor  populare specifice icoanelor pe sticlă, prin implicarea elevilor si cadrelor didactice din municipiu în activități, concursuri, expoziții etc.

– Parteneriat cu Liceul Tehnologic „Victor Jinga” pentru derularea proiectului Comenius „ARBAX – Împotriva violenţei rasiale şi xenofobiei”.

– Şcoala este activă în cadrul SNAC, desfăşurând anual diverse activităţi conform proiectului ataşat la portofoliu: sprijinirea copiilor cu dizabilităţi, cu dificultăţi de învăţare şi adaptare şcolară şi socială, sprijinirea copiilor cu risc de eşec şcolar, proveniţi din familii defavorizate, sprijinirea bătrânilor aflaţi în Căminul de bătrâni Christiana şi Casa Daniel din Săcele.

– De spiritul Crăciunului se leagă o altă activitate, tradiţională şi ea: „Adoptă un copil de Crăciun!”. Fiecare clasă pregăteşte daruri pentru câte un copil internat la Spitalul de Pneumoftiziologie Stejeriş, copii care îşi vor petrece sărbătorile în spital, unii abandonaţi de familiile lor. Anual, după Sfântul Nicolae, elevii merg la spitalul de pe Drumul Poienii, duc darurile micuţilor bolnavi, le cântă colinde, petrec o parte din timp cu ei, cum spune cântecul: ”….niciodată, niciodată  să nu uităm de cei mai trişti ca noi….” .