privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VIa în anul şcolar 2022-2023

⇓ Ordin nr.5359 din 1 septembrie 2022 ⇓