Cabinetul de Asistenţă Psihopedagogică Consiliere Orientate Școlară şi Vocaţională

Prof. consilier şcolar VARGA CRISTINA MARIA
Psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională

Problematică şi metode:
– modalităţi de autocunoaştere: metode de intervenţie asupra propriei persoane (stimularea resurselor proprii, teste de personalitate, chestionare. autoevaluări);
– dificultăţi de relationare (cu familia, grupul de prieteni, grupul social);
– dificultăţi psihologice, afective şi comportamentale: stări conflictuale, decesul persoanelor apropiate, stări emoţionale, timiditate, decepţii, complexe de inferioritate, tulburări de comportment, incapacitate de concentrare, deficit de menţinere a atenției, irascibilitate, fatigabilitate, nervozitate;
– dificultăţi de adaptare (la situaţii noi, status nou, grup socio-profesional etc.);
– dificultăţi de comunicare;
– consiliere în rezolvarea de probleme:
– dificultăţi de învăţare şi problematică şcolară (absenteism, abandon, eşec şcolar);
– consiliere de tip suportiv (pe parcursul perioadelor dificile);
– consiliere şi orientare şcolară şi profesională.

Calea pe care v-o propune psihologul:
– un prim contact (discutarea intr-un mod deschis pentru a incerca rezolvarea impreună a problemei);
– explorarea (căutarea şi stabilirea adevăratelor probleme);
– identificarea alternativelor (găsirea unor alternative sau soluții care să micşoreze sau să elimine starea de nemulţumire sau de suferinţă);
– asistenţă (pentru alegerea celei mai bune decizii);
– confidenţialitate în ceea ce priveşte problema dumneavoastră.

Programe, activităţi şi acţiuni sub coordonarea Cabinetului:
Şcoala părinţilor – intervenţie socio-educatională adresată părinților elevilor şi impusă de nevoia sprijinirii familiei în educația copiilor prin găsirea unor noi căi de comunicare şi colaborare între părinți şi educatori, cu efecte pozitive asupra copiilor.
Alege-ţi cariera! – program permanent de consiliere şi orientare şcolară şi profesională pentru dezvoltarea personală şi înzestrarea elevilor cu abilitălile şi cunoştinlele necesare realizării unui management eficient al propriei cariere.
Ce ştim şi ce nu ştim despre droguri – program permanent adresat cadrelor didactice, elevilor şi părirtţilor acestora pentru sensibilizarea la problemele şi efectele consumului de droguri şi alcool şi prevenirea şi combaterea consumului acestora de către elevi.
Violenţa nu este o soluţie – program permanent de sprijinire a cadrelor didactice, elevilor şi părinţilor acestora in scopul prevenirii şi combaterii violentei şi agresivităţii de orice natură in şcoală.