PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAŢIONAL   „UN INTERNET MAI SIGUR PENTRU COPII!”

Propunător proiect: prof. Dănciulescu Daniela

An școlar 2012-2013

 Coordonatori proiect: prof. Dănciulescu Daniela

                                      prof. Ioniţă Carla Adina

Cadru teoretic

Comunicarea a atins astăzi un nivel incomparabil cu situaţia de acum 15-20 de ani. Acest lucru a fost posibil datorită noilor tehnologii apărute în domeniul calculatoarelor şi al transmisiilor prin satelit. Astăzi, copiii pot comunica nu numai prin sunet sau scris, chiar si prin imagini sau transmisii video cu instrumente accesibile aproape tuturor. Internetul este un mediu informaţional interesant şi instructiv ce oferă modalităţi plăcute de petrecere a timpului liber.

Statisticile europene arată că 60% din copii folosesc internetul, 23% din ei au văzut imagini sau filme cu caracter sexual, iar 1 din 12 discută şi se întălnesc cu persoane cunoscute prin intermediul internetului.

Copiii şi tinerii sunt cei mai înfocaţi utilizatori, dar ei trebuie să beneficieze de aceste resurse fără riscuri privind siguranţa lor.

Considerăm că toţi copiii trebuie sprijiniţi pentru a-şi crea o atitudine responsabilă şi securizantă în ceea ce priveşte utilizarea Internetului şi a calculatorului, pentru a evita riscurile inerente acestei activităţi sau pentru a fi ajutaţi să depăşească situaţiile abuzive la care pot fi supuşi. Jocurile, muzica, filmele preferate, comunicarea cu prietenii sau colegii de şcoală, temele asistate de calculator şi Internet reprezintă oportunităţi ideale de dezvoltare individuală şi de grup, însă ele pot avea şi efecte nedorite.

Argument

Internetul este un mediu în care, chiar dacă ne vine greu să recunoaştem, se formează o parte din personalitatea elevilor, este un mediu de unde putem intra în contact foarte uşor cu un bagaj imens de informaţii. În acelaşi timp internetul poate ascunde, la doar un click depărtare, oameni fără scrupule şi fără valori.

Acest proiect îşi propune să trezească în sufletele fragile şi avide de cunoaştere ale elevilor avantajele și dezavantajele folosirii internetului, cui se pot adresa şi cui ar trebui să ceară ajutor în momentele în care situaţiile îi depăşesc.

Aşadar, proiectul nostru educaţional a apărut din dorinţa de ai determina pe elevi să  conştientizeze   pericolele reale care pot apărea pe Internet și de folosirea acestuia în siguranță.

Grupul ţintă

Grupul țintă vizat prin acest proiect este constituit din elevii claselor a VIII- a şi a IX-a în special  dar și  celelalte clase de la Liceul Teoretic  “G. Moroianu” din Săcele.

Parteneri şi colaboratori:

Organizaţia Salvaţi Copiii România şi prof. Platon Marilena, în calitate de cadru didactic responsabil de coordonarea la nivelul instituţiei a programului Sigur. Info.

Scopul

Creșterea gradului de conștientizare privind pericolele și beneficiile mediului online.

Obiectiv general

Implementarea programului Comisiei Europene de promovare a utilizării, în condiţii de mai mare siguranţă, a internetului şi a noilor tehnologii on-line de către copii.

Organizarea de cursuri interactive de instruire destinate copiilor.

Utilizarea în condiţii de mai mare siguranţă a internetului.

Obiective specifice

 • Să  conştientizeze  elevii în legătură cu pericolele reale care pot apărea pe Internet.
 • Să avertizeze elevii în legătura cu:

                      –ce ar trebui să ştie atunci când se aventurează în descoperirea Internet-ului;

                      – cum şi în ce fel trebuie să reacţioneze în anumite circumstanţe;

                      – unde şi cui ar trebui să ceară ajutor în momentele în care situaţiile îi depăşesc.

 • Să informeze elevii despre sursele mai sigure pentru navigarea pe Internet, atât internaţionale, cât şi din România.
 • Să ajute elevii să devină cetăţeni informaţi, activi, responsabili într-o Europă comună

Riscuri

Riscurile la care se supun elevii şi care au un impact negativ profund asupra dezvoltării fizice, psihice şi educaţionale sunt

 •      violenţa
 •      pornografia
 •      prostituţia
 •      drogurile
 •      infracţionalitatea
 •      subcultura- cel mai trist aspect legat de internet

Rolul părinţilor este esenţial, nu atât în sensul cenzurării accesului la Internet al copiilor, cât mai ales în stabilirea unor reguli stabilite prin dialog şi consimţite de către copii.

Calendarul activităţilor

Activitățile vor începe cu mediatizarea proiectului și semnarea protocolului între parteneri.

Denumire activitate

 Data desfăşurării Promovarea proiectului

Prezentarea site-ului sigur.infoOctombrie 2012

Vizionare piesa de teatru Decoded sub egida organizaţiei Salvaţi Copiii România6 noiembrie 2012Completarea unor chestionare26-29 noiembrie

Ziua siguranței pe internet

“Vrem respect pe internet!”5 februarie 2013Internetul- beneficii şi riscuri

27 martie 2013Cum să îmi păstrez setările de siguranţă pe Facebook?2 aprilie 2013Să ne protejăm de viruşi!

4 aprilie 2013Reguli pentru o navigare sigură și placută pe Internet!24 mai 2013Evaluare:

–          Discuţii libere despre proiect

Iunie 2013

Proiectul se va finaliza prin realizarea unui buletin informativ cu imagini din rapoartele primite de la participanții la proiect.

 Evaluare proiect

 1. Discuții și comentarii în cadrul orelor de dirigenție privind impresiile dobândite de elevi de-a lungul activităților desfășurate.
 2. Chestionare date tuturor elevilor din grupul țintă, precum și discutarea acestora.
 1. Monitorizarea comportamentului elevilor pe parcursul activităţilor  (participare, punctualitate, modul în care şi-au îndeplinit sarcinile, comunicarea între participanţi).
 2. Album de fotografii.

Modalităţi de diseminare a proiectului

 1. Articol în revista școlii cu informaţii despre proiect şi modul de desfăşurare şi monitorizare a acestuia.
 2. Anunţarea existenţei şi a modului de desfăşurare a proiectului în cadrul consiliilor profesorale.
 3. Prezentarea proiectului şi a activităţilor desfăşurate părinţilor copiilor care formează grupul ţintă în cadrul unei sedinţe cu părinţii.
 4. Articole prezentate pe site-ul şcolii.

 REZULTATE AŞTEPTATE:

 • Să conștientizeze pericolele și beneficiile mediului online;
 • cunoașterea regulilor pentru o navigare sigură și placută pe Internet;
 • dezvoltarea sentimentelor de respect pentru mediul online;
 • cunoașterea avantajelor și dezavantajelor folosirii internetului;
 • ce ar trebui să ştie atunci când se aventurează în descoperirea Internet-ului;
 • cum şi în ce fel trebuie să reacţioneze în anumite circumstanţe;
 • unde şi cui ar trebui să ceară ajutor în momentele în care situaţiile îi depăşesc.

 CONCLUZII:

Dialogul permanent care se naşte în acţiunile educative între elevi – profesori– părinţi, nu reprezintă un simplu act de comunicare, ci de căutare de soluţii la problemele pe care le ridică realizarea fiecărei activităţi. Pentru a realiza acest dialog diriginţii vor colabora cu coordonatorul proiectului.

Am lăsat loc spontaneităţii şi actului liber, am valorificat fiecare moment, schimbul de idei sau sentimente antrenând întreaga personalitate a elevilor.                  

Cu ajutorul piesei de teatru, într-o ambianță diferită față de cea oferită în sala de clasă, elevii vor putea conștientiza utilizarea într-un mod mai sigur și mai responsabil a site-urilor de socializare.

Prin modul cum vom organiza, desfăşura şi realiza întreaga paletă de activităţi, vom reuşi să dezvăluim elevilor avantajele și dezavantajele folosirii internetului, riscurile la care se supun şi care pot avea un impact negativ asupra dezvoltării fizice, psihice şi educaţionale.