Concursul de Limbă ṣi Civilizaṭie”Cangurul Lingvist”
secṭiunea franceză-spaniolă

Ediṭia din acest an ṣcolar a concursului de limbă ṣi civilizaṭie “Cangurul lingvist” s-a desfăṣurat în data de 18 noiembrie 2011 ṣi a reunit aproximativ 39 000 de elevi din 1 000 de ṣcoli ṣi licee, dintre care în judeṭul Braṣov un număr de 460 elevi. Şcoala noastră a participat cu un număr de 11 elevi: 4 elevi din clasa a VI-a A ( Buta Andreea, Rus Ramona, Bivol Ştefan, Gândac Ionela), 3 elevi din clasa aX-a A (Georgea Teodora, Dariciuc Mihaela, Mătasă Cristina) ṣi 4 elevi din clasa a XI-a A ṣi B (Buna Iolandfa, Tăbăraṣ Emanuel, Csere Mihai, Turcuṭ George).
Elevii au avut de răspuns la 50 de întrebări cu punctaje diferite: întrebăile de la 1 la 10 au fost notate cu 3 puncte fiecare, cele de la 11 la 40 cu 4 puncte fiecare, iar cele de la 41 la 50 cu 5 puncte fiecare.
Deṣi ediṭia din acest an ṣcolar a fost mai dificilă decât în anii trecuṭi, rezultatele au fost bune ṣi foarte bune, astfel că cele mai mari rezultate le-au obṭinut după cum urmează:
La clasa a VI-a, Buta Andreea, Rus Ramona, Bivol Ştefan-189 de puncte
La clasa a X-a, Georgea Teodora-195,25 de puncte
La clasa a XI-a, Csere Mihai-169,75 de puncte
Cei mai buni au primit diplome ṣi cărṭi din partea organizatorilor ( MECT ṣi Fundaṭia Pentru Integrare Europeană Sigma ).

Prof. limba franceză,Gabriela Goicea