Comitetele de părinți pe clasă au acționat împreună cu Consiliul de administrație al liceului, diriginții si învățătorii pentru stabilirea unui parteneriat puternic, urmărindu–se optimizarea și creșterea calității procesului instructiv–educativ, în conformitate cu cerințele etapei actuale stipulate în legile ţării, în primul rând Legea Educatiei Naționale si Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unitaților de Învățământ Preuniversitar.

Una din premisele ce trebuie îndeplinite pentru atingerea performanțelor vizate este stabilirea de legături puternice între profesori și părinți, ca părți active în cadrul procesului de formare a viitorilor adulți. Nu putem avea școală performantă cu rezultate notabile dacă cele două părţi nu participă la procesul educativ.

Una din problemele pe care profesorii o ridică în permanență, an de an, este aceea a lipsei de interes și de implicare din partea părinților pentru procesul educativ atât școlar cât și extrașcolar. Se întâmplă ca părintele să se intereseze de activitatea copilului atunci când sunt probleme foarte mari, când dirigintele sau profesorul reușește să intre în contact cu acesta și ajunge la școală pentru a constata un dezastru. Ședințele cu părinții sunt o formalitate, deoarece la acestea de regulă ajung părinți ai căror copii nu au probleme de natură școlară sau disciplinară.

           Cu greu se înțelege că procesul educativ și adevărata performanță se obține și prin implicarea activă a părinților nu doar pentru aflarea veștilor proaste despre activitatea școlară. Dacă evoluția copilului nu este urmărită constant, atât la școală cât și în mediul extrașcolar, nu se pot controla eventualele carențe și dereglări în procesul de formare și integrare socială. Simpla motivare a lipsei timpului, a oboselii din cauza programului încărcat nu este o scuză valabilă care să justifice nepăsarea și neimplicarea.

          Părinții așteaptă prea mult de la școală și nu fac tot ceea ce depinde de ei pentru dezvoltarea unei relații mai strânse. Pentru ei școala este singura responsabilă de educația copiilor. Dezinteresul părinților poate nărui tot efortul pe care profesorii îl depun la orele de curs. Câteva ore pe zi la școală nu sunt îndeajuns pentru a descoperi talentele și abilitățile copilului, de aceea informațiile pe care le oferă un părinte despre propriul copil sunt vitale și de un real folos, înlăturând multe bariere între profesor și elev.

         Schimbul de informații privind copilul trebuie să aibă loc în ambele sensuri ale relației profesor –părinte. Frecvența și consistența acestui schimb de informații se dovedește de cele mai multe ori un test dificil de trecut pentru fiecare participant.

         Este sarcina profesorilor să informeze părinții cu privire la modul în care se pot implica activ în viața și modul de lucru al copiilor. Fără implicarea și ajutorul părinților sistemul educativ nu își găsește singur căile prin care își poate îmbunătăți performanța și modul de lucru.

         Observarea sistematică acasă sau în mediul școlar a copiilor este de real folos în depistarea de timpuriu a problemelor de comportament sau de adaptare la sarcinile școlare. Cunoașterea acestora permite adoptarea unui program și a unor metode adecvate, fiind mai ușor să previi decât să corectezi problemele deja instalate.

Școala dispune de specialiștii și resursele necesare pentru o dezvoltare normală și armonioasă a copiilor. Consilierea școlară este una din metodele adoptate de instituția școlară prin intermediul căreia se răspunde trebuințelor specifice adolescenților și nu numai, de ea beneficiind și profesorii sau părinții.

Noi considerăm că, în linii mari, Comitetele de părinți pe clase au colaborat cu bune rezultate cu profesorii și învățătorii, fapt ce s –a materializat în rezultatele bune și foarte bune ale liceului, atât la finalizarea clasei a VIII –a cât și în cazul elevilor de liceu.

Comitetul de părinți pe școală s –a implicat mult în asigurarea unor condiții cât mai bune de învățătură pentru copiii noștri prin fondurile donate de părinți și prin sponsorizări. Deși este o problemă controversată, fondul şcolii e mai mult o formă de solidaritate a familiei faţă de şcoală, el fiind o contribuţie decentă. De-a lungul anilor, cu sprijinul părinților sau cumpărat următoarele bunuri: 3 radio casetofoane portabile, 2 aspiratoare, mese și scaune executate de S.C.LITOS SRL, 45 de scaune elevi pentru două clase, perdele verticale pentru clădirea din Cernatu, table magnetice, multifuncţională Hp pentru clasa a III-a A, s–au achiziționat 2 centrale termice și s-a executat instalaţia încălzire centrală la corpul B (secţie maghiară), 8 videoproiectoare, mobilier vestiare sala de sport, rafturi pentru bibliotecă, maşina de frecat/aspirat+accesorii (pentru sala de sport), 3 table magnetice+markere, o masină de spălat (echipamentele de la sala de sport). De asemenea am primit sponsorizări de la Biroul Notarului Public Cojocaru Sarolta, cu următoarele bunuri: mobilier clasa pregătitoare, tablă magnetică şi videoproiector pentru clasa I C; sponsorizare de la CIBIN SRL pentru deplasarea corului şcolii la concursul internaţional din Italia; sponsorizare de la UNIC SPOT RO. SRL pentru participare la concursul de poveşti secţie maghiară; sponsorizare de la domnul Jónás cu material lemnos pentru lambrisarea claselor. Unii dintre părinți au donat și cei 2% din impozit pentru școală.

Considerăm că trebuie să fim și mai mult alături de școală printr-o prezenţă mai activă a părinților în viaţa colectivelor de elevi de la fiecare clasă şi prin participarea noastră la lectoratele cu părinții. O legătură permanentă între părinți și diriginți este absolut necesară pentru a asigura succesul școlar al copiilor noștri, de aceea îmbunătățirea acestei legături trebuie să fie un obiectiv atât al Comitetului de părinți cât și al Consiliului de administraţie al școlii. Reprezentanţii părinţilor în Consiliul de administrație vor acționa pentru ca rezultatele copiilor noștri să fie tot mai bune pentru ca ei să fie pregătiți pentru viitoarele examene și pentru viață, pentru a se îndeplini misiunea școlii pe care am ales-o pentru copiii noștri- ,,școala de care ai nevoie”.

                                                                                                       Președintele Comitetului de părinți

                                                                                                                           Tóth Csaba