De la începutul anului 2010, Liceului Teoretic ,,George Moroianu” s-a aliniat la standardele celorlalte şcoli de prestigiu din România şi în privinţa implicării părinţilor în susţinerea procesului instructiv-educativ din şcoală. Prin eforturile domnului director Gheorghe Munteanu şi ale domnului Toth Csaba, a fost înfiinţată Asociaţia de Părinţi a Liceului Teoretic ,,George Moroianu” (Clasa Preuniversitară), prezidată de părintele menţionat anterior.

Ca organizaţie democratică, deschisă, legală, Asociaţia creează cadrul optim de manifestare a preocupării părinţilor  pentru educaţia pe care elevii o primesc pe parcursul anilor petrecuţi la liceu.  Fiecare părinte este chemat să se implice, să încerce să se informeze, să participe la dezbaterea problemelor, a provocărilor care  apar, la luarea deciziilor, la o mai bună comunicare.

Foarte probabil, cea mai mare provocare este chiar noua Lege a Învăţământului, în vigoare de la începutul anului 2011, care conferă elevilor statutul de  „beneficiari primari” ai educaţiei,  iar părinţilor – statutul de „beneficiari secundari” ai acesteia, enunţând, totodată,  principiul participării şi responsabilităţii părinţilor în ceea ce priveşte actul educaţional.

Învăţământul românesc încearcă să recupereze decalajul faţă de ţările mai avansate.
Asociaţia de Părinţi doreşte să iniţieze un dialog activ, constructiv între părinţi, elevi, profesori, pentru a  ridica prestigiul Liceului Teoretic ,,George Moroianu” în rândul celorlalte licee din Braşov şi din ţară.

descarcă Statutul Asociaţiei Clasa Preuniversitară

TEMATICA LECTORATELOR CU PĂRINŢII
ANUL ŞCOLAR 2010 – 2011

TEMA LUNA RESPONSABILI
Ce profesie îşi va alege copilul meu ? – orientarea şcolară şi profesională Oct. Diriginţii claselor aVIII-a şi a XII-a
Relaţia şcoală – familie in progresul scolar al elevului Nov. – diriginţi – învăţători
Stima de sine şi dezvoltarea ei la copii Dec. – diriginţi – învăţători
Protectie, autonomie si independenta – factori implicati in agresivitatea adolescentilor Ian. – diriginţi – învăţători
Optimizarea relatiei parinti – adolescenti Feb. – diriginţi – învăţători
Cosmarul drogurilor Mar. – diriginţi – învăţători
Învăţarea eficientă o permanenta problemă pentru elevi April. – diriginţi – învăţători
Conflictul între generaţii Mai – diriginţi – învăţători
Sunt părinte în era digitală. Cum mă descurc? Iunie – diriginţi – învăţători

Responsabil,
Prof. Iuliana Buta