In preajma sărbătorilor de iarnă, clasele a X-a A ṣi B au organizat o serie de activităṭi sub forma unor ateliere tematice, continuând tradiṭia începută anii trecuṭi cu ocazia  sărbătorilor de Crăciun sau de Paṣti. Elevii au fost antrenaṭi în activităṭi diverse, învăṭând să realizeze ornamente ṣi decoraṭiuni de iarnă. Au fost invitaṭi ṣi elevi din celelalte clase, profesori, astfel că atmosfera a fost una degajată, s-au cântat colinde, elevii au învăṭat să lucreze în echipă ṣi să îṣi împărtăṣească experienṭe.

La finalul acestor ateliere, clasele au organizat o expoziṭie cu obiectele realizate, fiind apreciate  pozitiv de către toată lumea. Mulṭumiri cadrelor didactice care s-au implicat în realizarea unor astfel de acṭiuni. Aṣteptăm următoarea întâlnire!

Teodora Georgea,clasa a X-a A