Conştiente de faptul că nu mai este o noutate participarea a trei cadre didactice ale liceului nostru la proiectul de mobilităţi profesionale iniţiat şi coordonat de Liceul Tehnologic „Victor Jinga” din Săcele, prin persoana domnului profesor de istorie Radu Colţ, dorim acum să împărtăşim, şi unde mai bine decât aici, bogata experienţă trăită în îndepărtatul sud-vest european.

Pentru o mai bună înţelegere, iată nişte coordonate utile ale proiectului la care am participat:

Numele proiectului: „Şanse egale pentru toţi – garanţie a calităţii actului educaţional” (LLP-LdV/PLM/2012/RO/345), proiect finanţat prin Programul sectorial Leonardo da Vinci, parte a programului LLP (programul de învăţare pe tot parcursul vieţii), ce a asigurat mobilităţi de formare profesională în trei ţări europene: Franţa, Portugalia şi Spania.

Locul de desfăşurare: localitatea Arcos de Valdevez, Portugalia

Perioada: 21 octombrie – 3 noiembrie 2013

Participanţi la mobilitate: Elena Bucurenciu (profesor de limba engleză), Andreia Butu (profesor de arte plastice), Lena Jula (profesor de educaţie fizică şi sport) de la Liceul Teoretic George Moroianu, Elena Lăzărescu (Liceul Tehnologic Victor Jinga – profesor de matematică, informatică) şi Georgeta Antal (Şcoala Generală 4 – învăţătoare).

Desfăşurat la nivelul localităţii Săcele, proiectul domnului Radu Colţ se adresează profesorilor din învăţământul preuniversitar care se confruntă cu elevi provenind din diverse medii socio-culturale şi cu un nivel variat de educaţie şcolară şi familială. De aceea, un schimb de experienţă, cum i se spune „în popor”, este întotdeauna bine-venit. Proiectul, în sine, şi-a propus ca, prin activităţile desfăşurate pe parcursul stagiului de 2 săptămâni, profesorii să intre în contact direct cu un alt mediu socio-economic, dar şi cu valorile culturale ale ţării de stagiu spre a-şi dezvolta competenţe speciale şi abilităţi de relaţionare cu elevii şi, deopotrivă, cu părinţii acestora. Prin îmbunătăţirea competenţelor profesionale şi prin însuşirea de bune practici, cadrele didactice vor asigura, alături de familiile elevilor, o bună consiliere şi orientare profesională a acestora, oferindu-se, astfel, şanse egale în educaţie tuturor.

Stagiul propriu-zis a avut loc în frumosul orăşel Arcos de Valdevez, la Escola Profissional do Alto Lima (EPRALIMA), şi a durat 2 săptămâni (10 zile lucrătoare), cu un program zilnic de lucru de 8 ore. După ce am fost familiarizate cu piaţa muncii şi cu sistemul de educaţie din Portugalia, printre alţii de către însuşi primarul localităţii Arcos de Valdevez, apoi conduse prin multiplele corpuri ale Grupului de Şcoli Epralima din celelalte două localităţi vecine (Ponte da Barca şi Ponte de Lima), am reuşit să înţelegem că Epralima este o instituție de formare profesională inițială și continuă privată, cu aproximativ 450 de elevi și profesori, având săli de clase şi laboratoare conectate la internet, săli festive (multimedia) şi săli de sport, cantine şi biblioteci. Oferta educațională a acestei şcoli acoperă următoarele specializări din filiera tehnologică: bucătărie-patiserie, electromecanică, energie regenerabilă, 3D design, mecatronică, mecanică, hidroterapie, animator socio-cultural şi optică medicală.

Pe parcursul stagiului am avut întâlniri cu persoane avizate să ne furnizeze informaţii ce ţin de tema proiectului – reprezentanţi ai departamentului de proiecte al şcolii, primari sau reprezentanţi ai primăriilor, directorul pedagogic al şcolii, cadre didactice şi reprezentanţi ai personalului responsabil cu consilierea psiho-pedagogică a elevilor aflaţi în situaţii de risc, specialistul psiholog pentru elevii cu nevoi educaţionale speciale, reprezentantul Comisiei pentru protecţia tinerilor şi copiilor. De la aceştia am aflat despre diferitele aspecte cu care se confruntă şi despre măsurile pe care le iau pentru integrarea acestora. Ne-au fost puse la dispoziţie, spre a le analiza şi compara, fişe individuale ale elevilor, modele de teste predictive, teste psihologice şi ne-au fost explicate modalităţile de observare şi evaluare a elevilor.  S-au practicat jocuri de rol pentru o mai bună înţelegere a statutului de elev, părinte, profesor şi s-au discutat, comparativ, aspecte similare din ambele ţări.

Si, pentru că nu este de neglijat latura culturală a acestui stagiu, ne vom referi, fugitiv, la cele câteva oraşe reprezentative pentru nordul Portugaliei, pe care, cine ştie, le-am fi ocolit fără să ştim niciodată incomensurabila pierdere.

După o goană rapidă prin oraşul natal al celebrului navigator Ferdinand Magellan (Ponte da Barca), am tremurat de frica de a ne putea pierde minţile (a se citi memoria) trecând peste râul Lima, amintind de mitologicul Lethe, râul uitării, din unul din cele mai vechi (şi mai fermecătoare) oraşe din Portugalia – Ponte de Lima, de o frumuseţe nealterată, loc preferat al pelerinilor în drumul lor spre Santiago de Compostela (Spania). Am păşit cu pietate în oraşul arhiepiscopilor Portugaliei, Braga, al treilea, ca marime, după Lisabona şi Porto. Aici, pe bună dreptate, după ce vizitezi una din cele mai fotografiate biserici din Portugalia, Sanctuarul Bom Jesus do Monte, care domină oraşul de la înălţimea la care este construit, sau după ce ai intrat în Se de Braga (Catedrala) cu greu îţi revii pentru a savura farmecul altor locuri. Totuşi, se pare că ne-am revenit, din moment ce am reuşit să simţim aroma aceea dulceagă – aşa cum este anunţată în ghidurile turistice – a impresionantului oraş Porto. Oraşul de la gura de vărsare a Râului Douro în Oceanul Atlantic, cu podurile lui, cu mahalalele de o parte şi de alta a râului, cu străduţele înguste, abrupte uneori, cu bisericile şi construcţiile ornate cu obişnuitele, pentru localnici, azulejos (ceramică decorativă de exterior), până la catedrale şi la impunătorul Torre dos Clerigos (Turnul Clericilor), aroma vinului de Porto care pluteşte în aer pretutindeni, toate te obligă la un legământ: acela de a reveni!

Acelaşi legământ pe care l-am făcut şi noi, înainte de a părăsi un tărâm care freamătă de cultură, de poveşti şi legende, de istorie, ce te trimit toate în urmă cu aproape două mii de ani…

Prof. Elena Bucurenciu

Prof. Andreia Butu

Prof. Lena Jula