COORDONATOR: prof. Gabriela Ivan

Acest proiect s-a născut din dorinţa de a-I învăţa pe copiii din clasa I B şi părinţii lor să petreacă împreună în mod util şi distractiv puţinul timp liber pe care îl au. Reacţiile şi rezultatele activităţii participanţilor din anul şcolar 2010-2011 mi-au demonstrat că este nevoie în continuare de acest proiect, astfel că el se va desfăşura şi în clasa a II-a.

Domnul director Gheorghe Munteanu ne-a aprobat şi susţinut activitatea, iar Primăria Municipiului Săcele ne-a oferit cu generozitate spaţiu pentru expoziţii în incinta clădirii primăriei.

Vreau să adresez mulţumiri speciale mămicilor care au lucrat cot la cot cu copilaşii, deşi nu mai făcuseră aşa ceva înainte, şi lansez invitaţia de a participa la întâlnirile clubului nostru tuturor mămicilor care sunt creative şi doresc să folosească această calitate în beneficiul educaţiei propriului copilaş.

Scopuri:

 • Implicarea mamelor şi a altor membrii ai familiilor elevilor) în activităţile şcolare şi extraşcolare desfăşurate în cadrul clasei sau al şcolii
 • Sporirea atenţiei familiei faţă de nevoile şi aşteptările copiilor
 • Asigurarea unui climat favorabil pentru re-crearea şi dezvoltarea legăturilor afective şi comunicării eficiente dintre mame şi copiii lor
 • Petrecerea în mod util a timpului liber, atât pentru copii, cât şi pentru părinţi
 • Dezvoltarea spiritului de colaborare între membrii familiei prin crearea echipelor de lucru formate din mame/taţi şi copii, bunici şi nepoţi
 • Stabilirea unor reguli de cooperare în cadrul echipelor care să se aplice şi acasă
 • Realizarea unui flux de informaţii şi opinii care să stimuleze comunicarea dintre părinţi şi copii, să-i ajute să se cunoască mai bine
 • Stimularea şi dezvoltarea capacităţii creatoare a copiilor şi părinţilor
 • Descoperirea şi cultivarea aptitudinilor artistice, a interesului pentru artă şi faţă de noutate
 • Însuşirea unor tehnici de lucru specifice artei picturale, Origami, Quilling, modelaj etc.
 • Stimularea expresivităţii şi creativităţii prin desen, pictură, modelaj, cusut, origami, quilling etc.
 • Promovarea creaţiilor originale făcute de mână de către părinţi şi copii
 • Implicarea instituţiilor publice locale în găzduirea expoziţiilor cu lucrările realizate în cadrul clubului
 • Educarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi character
 • Dezvoltarea simţului practic şi estetic