In data de 17.10.2013, la ora 10,³⁰, a avut loc un exercitiu în caz de urgență, respectiv un antrenament pentru un caz real de cutremur.

La acest exercițiu au participat elevii, cadrele didactice, personalul didactic auxiliar și nedidactic. S-a urmărit ca elevii să părăsească clasele pe traseele prestabilite coordonați de profesori și să se prezinte pe locul de adunare în cel mai scurt timp. S-au prelucrat de către diriginți și învățători normele și regulile ce trebuiesc urmate în caz de incendiu/ cutremur, în acest scop s-au distribuit pliante explicative la fiecare clasă. Exercițiul a durat 3 secunde fapt ce a arătat că în astfel de situații reacțiile sunt bune și că elevii răspund bine la solicitări.

 Ca o concluzie, putem spune că (pe ansamblu) exercițiul s-a desfășurat bine și că necesită și alte asemenea aplicații.